Проекти

Гимназията работи по проект „Успех”

Клуб "История на моето селище"
Студио "Цветарство"
Студио "Млад еколог: училище-градина"
Проекти
Участие във Великденска изложба
Участие във Великденска изложба
Уебсайт в alle.bg